ولادیمیر پوتین در دیدار خود با شی جینپینگ اعلام کرد موضع چین در موضوعات بین‌المللی متوازن و مناسب بوده است.

ولادیمیر پوتین در دیدار خود با شی جینپینگ اعلام کرد موضع چین در موضوعات بین‌المللی متوازن و مناسب بوده است.