اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور سابق آمریکا از یکی از وزیران دفاعش درباره امکان حمله موشکی به مکزیک پرسیده بود و بر این باور بوده که چنین حمله‌ای را می‌توان مخفی نگاه داشت….

اقتصادنیوز: رئیس‌جمهور سابق آمریکا از یکی از وزیران دفاعش درباره امکان حمله موشکی به مکزیک پرسیده بود و بر این باور بوده که چنین حمله‌ای را می‌توان مخفی نگاه داشت.