افشاگری امان‌الله، مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس: انصاری‌فرد بدون تایید هیات مدیره به ضرر پرسپولیس قرارداد می‌بست!

افشاگری امان‌الله، مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس: انصاری‌فرد بدون تایید هیات مدیره به ضرر پرسپولیس قرارداد می‌بست!