غلامرضا ثابت‌ایمانی هافبک پیکان اعلام کرد مورایس با او صحبت کرده اما چون زبان پرتغالی بلد نیست متوجه محتوای حرف‌های سرمربی سپاهان نشده است….

غلامرضا ثابت‌ایمانی هافبک پیکان اعلام کرد مورایس با او صحبت کرده اما چون زبان پرتغالی بلد نیست متوجه محتوای حرف‌های سرمربی سپاهان نشده است.