نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش با خرید شرکتی خارج از کشور، از پرداخت مالیات ۳۱۲ هزار پوندی ملک در لندن خودداری کردند.

نخست‌وزیر سابق انگلیس و همسرش با خرید شرکتی خارج از کشور، از پرداخت مالیات ۳۱۲ هزار پوندی ملک در لندن خودداری کردند.