جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ گفت: بر این باورم که ترامپ به مطرح کردن اظهارات وسوسه‌انگیز پیرامون نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ادامه خواهد داد اما در نهایت به دنبال نامزدی حزب جمهوری‌خواه در این رقابت‌ها نخواهد بود….

جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ گفت: بر این باورم که ترامپ به مطرح کردن اظهارات وسوسه‌انگیز پیرامون نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ ادامه خواهد داد اما در نهایت به دنبال نامزدی حزب جمهوری‌خواه در این رقابت‌ها نخواهد بود.