ژوزه مورینیو فاش کرد که در سال ۲۰۰۷ شانس جایگزینی استیو مک‌کلارن به عنوان سرمربی انگلیس را رد کرد و از هدایت تیم ملی خوشش نمی‌آید.

ژوزه مورینیو فاش کرد که در سال ۲۰۰۷ شانس جایگزینی استیو مک‌کلارن به عنوان سرمربی انگلیس را رد کرد و از هدایت تیم ملی خوشش نمی‌آید.