مجتبی گلیج کشتی‌گیر بااخلاق، باشخصیت، پهلوان‌صفت و ۹۷ کیلویی کشورمان یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها در تاریخ کشتی ماست.

مجتبی گلیج کشتی‌گیر بااخلاق، باشخصیت، پهلوان‌صفت و ۹۷ کیلویی کشورمان یکی از عجیب‌ترین نمونه‌ها در تاریخ کشتی ماست.