پژوهشگران موسسه MIT راهی برای کاهش آلایندگی کربن تولید بتن و سریع‌تر کردن زمان خشک شدن آن با افزودن جوش شیرین پیدا کرده‌اند.
The post افزودن جوش شیرین به بتن می‌تواند آلایندگی کربنی آن را کاهش دهد appeared first on دیجیاتو.

پژوهشگران موسسه MIT راهی برای کاهش آلایندگی کربن تولید بتن و سریع‌تر کردن زمان خشک شدن آن با افزودن جوش شیرین پیدا کرده‌اند.

The post افزودن جوش شیرین به بتن می‌تواند آلایندگی کربنی آن را کاهش دهد appeared first on دیجیاتو.