طبق اعلام رییس کمیته ملی المپیک، پاداش های دلاری مدال آوران المپیک توکیو به صورت یورو پرداخت می شود.

طبق اعلام رییس کمیته ملی المپیک، پاداش های دلاری مدال آوران المپیک توکیو به صورت یورو پرداخت می شود.