رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت: در روز‌های اخیر آمار مراجعان به بیمارستانها در بخش سرپایی با افزایش ۳۵ درصدی بیماران مواجه بوده و درصد بستری نیز بالا رفته است….

رئیس ستاد مقابله با کرونای استان تهران گفت: در روز‌های اخیر آمار مراجعان به بیمارستانها در بخش سرپایی با افزایش ۳۵ درصدی بیماران مواجه بوده و درصد بستری نیز بالا رفته است.