رئیس ستاد برگزاری آزمون‌های دانشگاه اصفهان گفت: حوزه‌های آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد در این استان به‌منظور رعایت هرچه بهتر و بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی ۳۰ درصد افزایش یافت….

رئیس ستاد برگزاری آزمون‌های دانشگاه اصفهان گفت: حوزه‌های آزمون سراسری مقطع کارشناسی ارشد در این استان به‌منظور رعایت هرچه بهتر و بیشتر شیوه‌نامه‌های بهداشتی ۳۰ درصد افزایش یافت.