رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از افزایش ۳۰ درصدی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از افزایش ۳۰ درصدی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس خبر داد.