معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان از افزایش ۲۸ درصدی صلح و سازش پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد….

معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورا‌های حل اختلاف استان کرمان از افزایش ۲۸ درصدی صلح و سازش پرونده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.