رکنا: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از افزایش ۱۰ درصدی استحصال آب شرب در این استان خبر داد.

رکنا: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی از افزایش ۱۰ درصدی استحصال آب شرب در این استان خبر داد.