غلام رضا تقوی در خصوص تعداد انواع محصولاتی که در گلخانه‌ها کشت می شود گفت: در حال حاضر تعداد محصولات در حوزه گل و گیاهان زینتی بالغ بر ۲۰۰ محصول، در حوزه صیفی‌جات هم ۴ تا ۵ محصول اصلی کشت می شود. از طرف دیگر در مورد سبزی هم اکنون بیش از ۳۰ نوع محصول کا…

غلام رضا تقوی در خصوص تعداد انواع محصولاتی که در گلخانه‌ها کشت می شود گفت: در حال حاضر تعداد محصولات در حوزه گل و گیاهان زینتی بالغ بر ۲۰۰ محصول، در حوزه صیفی‌جات هم ۴ تا ۵ محصول اصلی کشت می شود. از طرف دیگر در مورد سبزی هم اکنون بیش از ۳۰ نوع محصول کاشت می شود.