طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرایی شدن افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸درصد باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود گفت: برخی دارندگان مسکن مهر که از تحویل واحدها خودداری می کنند، منتظر افزایش نرخ سود باشند….

طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجرایی شدن افزایش سود وام مسکن مهر به ۱۸درصد باید در شورای پول و اعتبار مصوب شود گفت: برخی دارندگان مسکن مهر که از تحویل واحدها خودداری می کنند، منتظر افزایش نرخ سود باشند.