سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال ۱۳۹۹، نداشتن اطلاعات کافی برای نصب وسایل گرمایشی را از دلایل وقوع این حوادث عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند با شماره ۶۴۳۲۳۲۳۲ از همه جای کشور تماس ب…

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با اشاره به افزایش ۳۶ درصدی مرگ‌های ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در سال ۱۳۹۹، نداشتن اطلاعات کافی برای نصب وسایل گرمایشی را از دلایل وقوع این حوادث عنوان کرد و گفت: مردم می‌توانند با شماره ۶۴۳۲۳۲۳۲ از همه جای کشور تماس بگیرند و از ما مشاوره بگیرند تا راه درست نصب وسایل را یاد بگیرند.