ستاد مبارزه با کرونا در استان ایلام در اطلاعیه‌ای نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا در استان هشدار داد و اعلام کرد: محدودیت‌های کرونایی در استان افزایش پیدا کرده است….

ستاد مبارزه با کرونا در استان ایلام در اطلاعیه‌ای نسبت به بحرانی شدن وضعیت کرونا در استان هشدار داد و اعلام کرد: محدودیت‌های کرونایی در استان افزایش پیدا کرده است.