مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست و اقتصاد نانوایی‌ها در طرح دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان کاملا به عملکرد آن‌ها و جلب رضایت مردم وابستگی دارد؛ چراکه در صورت تخلف دسترسی نانواها به آرد یارانه‌ای کاهش خواهد یافت.
نو…

مشاور وزیر اقتصاد اعلام کرد که افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست و اقتصاد نانوایی‌ها در طرح دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان کاملا به عملکرد آن‌ها و جلب رضایت مردم وابستگی دارد؛ چراکه در صورت تخلف دسترسی نانواها به آرد یارانه‌ای کاهش خواهد یافت.
نوشته افزایش قیمت نان در دستور کار دولت نیست/ اقتصاد نانواها به رضایت مردم گره خورد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.