رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران از افزایش ۳۰ درصدی تولید پسته نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: قیمت آجیل در سقف قرار داشته و وقتی عرضه و تقاضا متناسب شود، بازار متعادل خواهد شد.
نوشته افزایش قیمت آجیل و خشکبار همراه با دلار اولین بار در تجارت‌نیوز پدی…

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران از افزایش ۳۰ درصدی تولید پسته نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: قیمت آجیل در سقف قرار داشته و وقتی عرضه و تقاضا متناسب شود، بازار متعادل خواهد شد.
نوشته افزایش قیمت آجیل و خشکبار همراه با دلار اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.