قیمت دلار آمریکا در آخرین روز این هفته از مرز 27 هزار و 800 تومان عبور کرد و رکورد سال جاری را ارتقا داد، با این وجود تغییرات متوسط هفتگی قیمت دلار منفی بود….

قیمت دلار آمریکا در آخرین روز این هفته از مرز 27 هزار و 800 تومان عبور کرد و رکورد سال جاری را ارتقا داد، با این وجود تغییرات متوسط هفتگی قیمت دلار منفی بود.