در هفته‌ای که گذشت طبق اعلام قوه قضائیه مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به اتهام فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی احضار و پس از تفهیم اتهام آزاد شد….

در هفته‌ای که گذشت طبق اعلام قوه قضائیه مدیرعامل یکی از پیام‌رسان‌های داخلی به اتهام فراهم کردن بستر انتشار محتوای غیر اخلاقی در فضای مجازی احضار و پس از تفهیم اتهام آزاد شد.