معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بیان کرد: برای تسهیل در اجرای روند انتخابات به‌دنبال افزایش شعب اخذ رای هستیم و تعداد شعب اخذ رأی را به ۸۰۰ شعبه در استان توسعه می‌دهیم….

معاون سیاسی امنیتی استاندار قم بیان کرد: برای تسهیل در اجرای روند انتخابات به‌دنبال افزایش شعب اخذ رای هستیم و تعداد شعب اخذ رأی را به ۸۰۰ شعبه در استان توسعه می‌دهیم.