رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: زنان باردار در موج اخیر کرونا ناشی از واریانت دلتا سه برابر سال گذشته به کرونا مبتلا شده‌اند.

رییس مرکز بهداشت خوزستان گفت: زنان باردار در موج اخیر کرونا ناشی از واریانت دلتا سه برابر سال گذشته به کرونا مبتلا شده‌اند.