افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان نیز خبری در مورد افزایش سرمایه ۴۵۱۹ درصدی یک نماد به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید….

افزایش سرمایه چند نماد معاملاتی بر روی سایت کدال منتشر گردید، در این میان نیز خبری در مورد افزایش سرمایه ۴۵۱۹ درصدی یک نماد به چشم میخورد. میزان این افزایش سرمایه‌ها و جزییات آن را در مطلب زیر بخوانید.