تهران-ایرنا- ایالات متحده آمریکا ساعاتی پس از انتقال 60 تانکر حامل نفت سرقت شده سوریه به عراق، یک محموله جدید را از مسیر گذرگاه غیرقانونی الولید به عراق منتقل کرده است….

تهران-ایرنا- ایالات متحده آمریکا ساعاتی پس از انتقال 60 تانکر حامل نفت سرقت شده سوریه به عراق، یک محموله جدید را از مسیر گذرگاه غیرقانونی الولید به عراق منتقل کرده است.