افزایش ساعت کاری مراکز واکسیناسیون تا ۸ شب
افزایش ساعت کاری مراکز واکسیناسیون تا ۸ شب
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران: با افزایش ساعت کاری مراکز واکسیناسیون، تعداد جایگاه‌های واکسن در مراکز فعلی و همچنین افزایش مراکز تجمیعی این ظرفیت در هفته جاری، این میزان به ۲ برابر خواهد رسید.

به گزارش شهریاریها ، دکتر کوهپایه زاده افزود: در روز‌های آینده نیز چند مرکز دیگر مانند مرکز خودرویی دژبان ارتش واقع در خیابان فاطمی، بیمارستان‌های تریتا و ساسان و یک بیمارستان دیگر در جنوب شهر و از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران شبانه روزی می‌شوند.

وی گفت: مرکز واکسیناسیون «کردستان» در تهران شبانه روزی شد. مرکز واکسیناسیون بوستان گفتگو هم به تازگی راه‌اندازی شده و فعلا از ساعت ۱۴ تا ۲۰ فعال است، اما به زودی شبانه‌روزی خواهد شد.