اقتصادنیوز: ارزش کل معاملات بازار سهام تهران با افزایش ۹۶ درصدی نسبت به هفته معاملاتی قبل به ۳۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.

اقتصادنیوز: ارزش کل معاملات بازار سهام تهران با افزایش ۹۶ درصدی نسبت به هفته معاملاتی قبل به ۳۵ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رسید.