رییس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است.

رییس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است.