نظامیان آمریکا و کره جنوبی در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، 4 فروند موشک سطح به سطح، به سمت دریای شرقی (دریای ژاپن) پرتاب کردند.

نظامیان آمریکا و کره جنوبی در واکنش به آزمایش موشکی کره شمالی، 4 فروند موشک سطح به سطح، به سمت دریای شرقی (دریای ژاپن) پرتاب کردند.