معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: هم‌اکنون تعداد مبتلایان به وبا در استان کردستان از ۲۵ نفر به ۳۰ نفر رسیده است و تاکنون هیچ مورد فوتی در اثر ابتلا به وبا در کردستان وجود نداشته است….

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: هم‌اکنون تعداد مبتلایان به وبا در استان کردستان از ۲۵ نفر به ۳۰ نفر رسیده است و تاکنون هیچ مورد فوتی در اثر ابتلا به وبا در کردستان وجود نداشته است.