وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال سرمایه گذاری در توسعه و تعاون افزایش یافته است. همچنین سقف حمایت‌های صندوق توسعه تعاون افزایش ۷۵ درصدی داشته است….

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال سرمایه گذاری در توسعه و تعاون افزایش یافته است. همچنین سقف حمایت‌های صندوق توسعه تعاون افزایش ۷۵ درصدی داشته است.