وزیر ورزش و جوانان با اشاره اقدامات سازمان‌های مردم نهاد در زمینه کرونا از افزایش انتصاب مدیران جوان در دولت دوازدهم خبر داد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره اقدامات سازمان‌های مردم نهاد در زمینه کرونا از افزایش انتصاب مدیران جوان در دولت دوازدهم خبر داد.