در معاملات چهارشنبه شستا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 309 میلیارد تومان بود.

در معاملات چهارشنبه شستا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 309 میلیارد تومان بود.