با پایان تعطیلات نوروزی، برنج با افت قیمت روبه‌رو شد.

با پایان تعطیلات نوروزی، برنج با افت قیمت روبه‌رو شد.