اقتصادنیوز: در پایان معاملات امروز 11 مردادماه 1401، ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 25 درصد کاهش یافت و ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 15 درصد افت کرد….

اقتصادنیوز: در پایان معاملات امروز 11 مردادماه 1401، ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل 25 درصد کاهش یافت و ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 15 درصد افت کرد.