شهاب حسینی، جایزه بهترین بازیگری را برای بازی در فیلم «اولین برف»، از فنلاندی‌ها دریافت کرد.

شهاب حسینی، جایزه بهترین بازیگری را برای بازی در فیلم «اولین برف»، از فنلاندی‌ها دریافت کرد.