افتخارآفرینی دیگری توسط کاراته‌کاهای شهر قدسی رقم خورد
افتخارآفرینی دیگری توسط کاراته‌کاهای شهر قدسی رقم خورد

شهریاریها : افتخارآفرینی دیگری برای ورزش شهرستان قدس توسط کاراته‌کاهای شهر قدسی در مسابقات آسیایی ژاپن رقم خورد. ورزشکاران پرتوان قدسی در نبردی سخت و در میان حریفان سخت‌کوش شرکت‌کننده که برای به چنگ آوردن افتخارات به میدان آمده بودند سرافرازانه افتخارآفرین شدند. بر اساس این گزارش تیم کاتای شهرستان قدس اعزامی به مسابقات آسیایی به […]

متفرقهشهریاریها : افتخارآفرینی دیگری برای ورزش شهرستان قدس توسط کاراته‌کاهای شهر قدسی در مسابقات آسیایی ژاپن رقم خورد.

ورزشکاران پرتوان قدسی در نبردی سخت و در میان حریفان سخت‌کوش شرکت‌کننده که برای به چنگ آوردن افتخارات به میدان آمده بودند سرافرازانه افتخارآفرین شدند.

بر اساس این گزارش تیم کاتای شهرستان قدس اعزامی به مسابقات آسیایی به میزبانی کشور ژاپن متشکل از جمشید حسینی، رضا خداشناس، بهنام قاسمی توانستند مدال برنز مسابقات آسیایی را کسب نمایند.

 ابراهیم حسن‌بیگی کاراته‌کای مقام‌آفرین شهر قدسی در ادامه مسابقات توانست مقتدرانه مقام دوم کمیته تیمی این دوره از مسابقات آسیایی را از آن خود کرده و برای شهر و کشورش افتخارآفرین شود.

پیش از این هم کاراته‌کاهای شهر قدسی در کشور و جهان افتخارآفرینی کرده بودند.