معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از کاهش ۴۰ کیلومتری گردش‌های اضافی ترافیکی شهروندان با بهره‌برداری از ۵ پروژه عمرانی در تهران خبر داد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از کاهش ۴۰ کیلومتری گردش‌های اضافی ترافیکی شهروندان با بهره‌برداری از ۵ پروژه عمرانی در تهران خبر داد.