مدیرعامل مترو تهران از افتتاح ۳ ایستگاه مترو در خط هفت تا پایان سال خبر داد.

مدیرعامل مترو تهران از افتتاح ۳ ایستگاه مترو در خط هفت تا پایان سال خبر داد.