رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر به استان کرمان ضمن دیدار با مسئولان استانی و کارکنان، افتتاح پروژه‌های رفسنجان ، زرند و آزمایشگاه جدید کرمان را از برنامه‌های این سفر عنوان کرد….

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در سفر به استان کرمان ضمن دیدار با مسئولان استانی و کارکنان، افتتاح پروژه‌های رفسنجان ، زرند و آزمایشگاه جدید کرمان را از برنامه‌های این سفر عنوان کرد.