رئیس آموزش و پرورش عشایری خوزستان از افتتاح مدرسه چهار کلاسه خیرساز در دزفول خبر داد.

رئیس آموزش و پرورش عشایری خوزستان از افتتاح مدرسه چهار کلاسه خیرساز در دزفول خبر داد.