آیین افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز در گروه سینمایی هنر و تجربه عصر امروز جمعه ۲۸ آبان‌ماه در موزه سینما برگزار شد.

آیین افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز در گروه سینمایی هنر و تجربه عصر امروز جمعه ۲۸ آبان‌ماه در موزه سینما برگزار شد.

افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
سوگل قلاتیان در افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز
بهزاد عبدی، آهنگساز در افتتاحیه مجموعه فیلم‌های کوتاه وضعیت قرمز