رکنا: رئیس پلیس راهور استان، از اعمال محدودیت ترافیکی برای آرامستان های سراسر استان در روز پنج شنبه خبر داد.

رکنا: رئیس پلیس راهور استان، از اعمال محدودیت ترافیکی برای آرامستان های سراسر استان در روز پنج شنبه خبر داد.