پلیس بین الملل (اینترپل) تنها در صورت درخواست رسمی قوه قضائیه، اعلان قرمز یا Red Notice را صادر می کند؛ طی روزهای اخیر، مطالبه مردمی برای دستگیری علی کریمی ……

پلیس بین الملل (اینترپل) تنها در صورت درخواست رسمی قوه قضائیه، اعلان قرمز یا Red Notice را صادر می کند؛ طی روزهای اخیر، مطالبه مردمی برای دستگیری علی کریمی …