رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان گفت: در حوزه‌های روستایی که رای گیری پایان یافته و مراجعینی حضور ندارند با تصمیم هیات‌ها و فرمانداران می توانند شمارش را آغاز کنند.

رییس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان گفت: در حوزه‌های روستایی که رای گیری پایان یافته و مراجعینی حضور ندارند با تصمیم هیات‌ها و فرمانداران می توانند شمارش را آغاز کنند.