رئیس مجلس شورای اسلامی استعفای سید‌امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد را اعلام وصول کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی استعفای سید‌امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد را اعلام وصول کرد.