سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت امنیت آزمون‌های امتحانات نهایی گفت: تدابیر لازم برای امنیت آزمون‌های نهایی اندیشیده شده است.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت امنیت آزمون‌های امتحانات نهایی گفت: تدابیر لازم برای امنیت آزمون‌های نهایی اندیشیده شده است.