دبیرکل فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرد؛ در صورت تساوی امتیازات استقلال و پرسپولیس در پایان فصل چون در بازی رو در رو مساوی کرده‌اند تفاضل گل محاسبه می‌شود….

دبیرکل فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرد؛ در صورت تساوی امتیازات استقلال و پرسپولیس در پایان فصل چون در بازی رو در رو مساوی کرده‌اند تفاضل گل محاسبه می‌شود.